1) Bạn cần chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị. Bạn cần thực hành, thực hành và thực hành. Đó là tư tưởng và hành động của người LÀM CHỦ. Nạn nhân và nô lệ chỉ làm đúng những gì họ được giao vì họ sợ hãi, e ngại; vì họ được lập trình để tuân lệnh và phục tùng. Người LÃNH ĐẠO và LÀM CHỦ luôn làm việc và cống hiến hết mình vì họ biết là họ đang làm CHO chính mình, VÌ chính mình. Người LÀM CHỦ luôn làm nhiều hơn điều họ được trông đợi hoặc yêu cầu. Người LÀM CHỦ luôn VƯỢT kỳ vọng thông thường. Người LÀM CHỦ phải vượt qua được cái bẫy của chủ nghĩa trung bình, chủ nghĩa đám đông.

2) Bạn cần chủ động post bài viết/video để người dạy nhận xét và đánh giá cho bạn về năng lực tiếng Anh. Nó thể hiện ý thức, thái độ và trách nhiệm của bạn với chính cuộc đời và sự nghiệp học tập của chính mình. Nạn nhân thì đợi nước đến cổ mới làm thuyền, gào khóc khi gặp nghịch cảnh, lu loa đổ lỗi cho ngoại cảnh hoặc cho người khác. Người LÃNH ĐẠO và LÀM CHỦ thì chủ động đóng thuyền vào mùa khô, chất đầy lên con thuyền đó lương thực và nhu yếu phẩm; đến mùa lũ lụt, họ thong dong chèo thuyền và thả câu bắt cá. Đó là tâm thế, là tư tưởng, là con người mà chúng ta phải trở thành thông qua thói quen CHỦ ĐỘNG.