Kiến thức và Hành động

Gần đây tôi tạo ra Thử thách 2 tuần Phát âm & Đọc to tiếng Anh và có khoảng 100 người đăng ký tham gia. Kiến thức tôi đã cung cấp khá đủ để giúp cho các bạn tham gia có...

Làm gì khi không muốn làm gì?

Trong khoa học phát triển bản thân, ta được học là phải có mục tiêu, kế hoạch hành động hằng ngày để đạt được điều ta mong muốn. Nhưng đó là lý thuyết, vì sau khi được truyền...

Thử thách => Tiến bộ

Hãy tham gia 2 tuần THỬ THÁCH Phát âm – Đọc to để bắt tay vào thực hành kỹ năng phiên âm, phát âm, đọc to và post video của bạn!Đây là form đăng ký:...

Học vẹt hay Trải nghiệm tiếng Anh?

Khi ta muốn bạn bè quốc tế biết về tinh hoa ẩm thực Việt Nam, liệu ta có đưa cho họ giáo trình về ẩm thực Việt, dạy họ thật nhiều tiết học lý thuyết về ẩm thực Việt? Sau đó...

Bạn đã biết cách phát âm tiếng Anh?

Có 4 kỹ năng đầu vào mà ta cần hình thành để có 2 kỹ năng đầu ra mà ta khát khao, mong muốn khi học tiếng Anh: 1) Nói tiếng Anh lưu loát, tự tin, thuyết...

Bạn không thể nói-viết được tiếng Anh nếu…

Bạn sợ sai…. mà không dám thực hành. Bạn chờ đợi sự hoàn hảo…. mà trì hoãn. Bạn trông ngóng một giáo trình tối ưu … mà ôm cây đợi thỏ. Bạn khao khát có một giáo viên giỏi …....