“Let’s go!” là 1 câu mệnh lệnh nghĩa là “Hãy cùng nhau đi thôi” trong khi đó “Let go!” là “Bỏ đi, từ bỏ”. 2 câu này nghĩa hoàn toàn khác nhau nhưng có cách đọc na ná và theo kinh nghiệm của tôi, không dưới 60% người Việt đọc sai câu “Let’s go!”, và thường đọc là “Let go!”

Tôi biết bạn có thể tiến bộ hơn với khả năng tiếng Anh của mình nhưng bạn vẫn còn những lo lắng trói buộc bản thân vì những trải nghiệm học tiếng Anh chưa thành công trước đây. Tôi hiểu bạn nghi ngại rằng “Liệu mình có làm được không hay chỉ tốn tiền, tốn thời gian, công sức mà cuối cùng chả đạt được gì cả?”

Như tôi vẫn nói trên các bài giảng của mình, tiếng Anh bây giờ không phải là 1 kỹ năng học cho có, cho vui và đây là kỹ năng để SINH TỒN, đặc biệt khi Việt Nam gia nhập 100% vào cộng đồng kinh tế chung ASEAN cuối năm 2015 này. Bạn là người dám “Let’s go!” hay “Let go!” cuộc đời, sự nghiệp mình cho số phận?

 

Let’s go with me to a better future for yourself and your family! (Hãy cùng đi với tôi đến với tương lai tốt đẹp hơn cho chính bạn và gia đình bạn!)

Hãy vào trang TiengAnhTongLuc.com để bắt đầu hành trình!

Thân,
Victoria Quỳnh Giang
Một trái tim cho Việt Nam