Thực hành có chủ đích (Deliberate Practice)

  1. Systematic (một cách hệ thống)
  2. Purposeful (có mục đích)
  3. Focused (tập trung)

Bạn đang THỰC HÀNH tiếng Anh của mình như thế nào?

Tôi sẽ giúp bạn PHÁT ÂM tiếng Anh chuẩn chỉ hơn khi bạn tham gia THỰC HÀNH Phát âm & Đọc to tiếng Anh với tôi vào TỐI THỨ 5 hàng tuần từ 8PM – 9.30PM. Nếu CHƯA đăng ký, hãy điền thông tin vào form qua link dưới đây để nhận được link tham gia và tài liệu thực hành qua email bạn đã cung cấp vào ngày THỰC HÀNH: https://tienganhtongluc.com/rol-club/

Hẹn gặp bạn!

Victoria Quỳnh GiangMột trái tim cho Việt Nam