https://player.vimeo.com/video/449194399

Hãy cùng tôi học phát âm – phiên âm – đọc to tiếng Anh để giao tiếp tròn vành, rõ chữ, chuẩn pháp âm quốc tế tại trang Tiếng Anh Tổng Lực này.