SHOW ME! Don’t TELL me!

Trong video này, tôi muốn bàn luận về câu nói: SHOW ME! Don’t TELL me! Dịch ra tiếng Việt là: Hãy CHỈ CHO TÔI THẤY! Đừng NÓI cho tôi nghe!

Tại sao?

Tại sao sau 30 năm học tiếng Anh, từ người lớn đến trẻ con Việt vẫn ngây ngô, ngơ ngác khi phát âm câu từ hay viết những câu tiếng Anh cơ bản? Tại sao hàng trăm ngàn tỷ đồng...

weLEAD dành cho ai? Tại sao? Cách thức học

Chương trình tiếng Anh weLEAD dành cho ai? Tại sao? Cách thức học Nội dung chi tiết và cách đăng ký: https://tienganhtongluc.com/join-welead Hạn đăng ký: ngày 07 tháng 10...

Bắt đầu và Kết thúc

Ai cũng có thể bắt đầu nhưng không phải ai cũng có thể kết thúc. Bắt đầu thường rất đông đúc, nhưng kết thúc thì thường chỉ số ít kiên trì hành động và kiên định trong con...

Pro (chuyên nghiệp) và Amateur (nghiệp dư)

Pro kiên trì và kiên định thực hành kỹ năng mà họ muốn tạo dựng trong khoảng thời gian dài, thường là ít nhất 10.000 giờ hoặc 10 năm. Pro tạo thời gian và không gian để thực...