Nói tiếng Anh có cần hay?

Tiếng Anh là công cụ truyền đạt ý tưởng, không nên đặt vấn đề “hay” hay “dở”, hãy xem có hiệu quả hay không mới là điều quan trọng. Những chia sẻ dưới đây sẽ giúp bạn học được...