Qua câu chuyện này, tôi muốn cùng bạn giải đáp những câu hỏi sau:
1) Học tiếng Anh để làm gì?
2) Học tiếng Anh cho ai?
3) Học tiếng Anh như thế nào?
4) Kiến thức khác với kỹ năng và năng lực thế nào?

Ngoài ra, tôi cũng chia sẻ với bạn những suy tư “vật vã” của tôi trong hành trình dạy tiếng Anh, sự tự phê bình về tư duy và cách làm của tôi trong 6 năm qua.