Thực hành kỹ năng Phát âm & Đọc to tiếng Anh (Reading Out Loud – ROL) với Victoria Quỳnh Giang tối thứ NĂM ngày 15.07.2021

Học cách Phiên âm & Phát âm tiếng Anh tại: 4 BƯỚC TỰ HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ

Nếu bạn chưa đăng ký, đây là link để đăng ký để tham gia buổi THỰC HÀNH ROL tiếp theo tại đây.

Cái gì bền chắc và vĩ đại cũng phải được xây từ GỐC RỄ. Giáo dục, đặc biệt là kỹ năng tiếng Anh, đang đi từ ngọn. Bản thân tôi cũng đang cố gắng với nguồn lực ít ỏi của mình để giúp các Học viên weLEAD xây dựng GỐC RỄ TIẾNG ANH. Chương trình Huấn luyện tiếng Anh weLEAD ~ Phát triển Huấn luyện viên tiếng Anh cho mỗi gia đình Việt ~