Webinar đào tạo tiếng Anh cùng Victoria Quỳnh Giang...

"3 Buổi Đào tạo NGỮ PHÁP tiếng Anh
giúp BẠN tự tin và lưu loát trong kỹ năng viết và nói"

Buổi đào tạo #1:

  • Cách hiểu và áp dụng ngữ pháp đơn giản nhất
  • Kỹ năng quan trọng nhất để thành công

Buổi đào tạo #2:

  • Hiểu về cấu trúc câu để viết và nói tiếng Anh tự tin
  • Làm thế nào để tạo lập và làm chủ kỹ năng quan trọng nhất trong thành công?

Buổi đào tạo #3:

  • Kỹ năng phân tích câu để viết và nói tiếng Anh tự tin
  • 3 thói quen của những CEO hàng đầu thế giới