1. Phương pháp học từ vựng hiệu quả

 • Bước 1: Bạn cần gạch chân những từ vựng bạn chưa biết
 • Bước 2: Bạn  nên viết ra vở học từ mới theo cấu trúc:

Từ vựng – Phiên âm – Từ loại (danh từ, động từ hay tính từ,…) – Nghĩa của từ – Lấy ví dụ

 • Bước 3: Bạn hãy đọc to tất cả các từ mới vừa học được ít nhất 5 lần/từ theo phiên âm đã ghi ra. Đọc to là cách học tiếng Anh hiệu quả, giúp bạn nắm vững được cách phát âm chuẩn
 • Bước 4: Bạn nên học mỗi ngày 5-10 từ và xem lại các từ đã học từ những ngày trước trong thời gian 30 ngày

2. Bài khóa “How to reach your new year’s goals and perform better in 2018 

One of your most  valuable financial assets is your earning power                                                                             /moƱst ’væljuǝbǝl fai’nænʃǝl ’æsets/            /’ɜrniŋ  ’paƱǝrt/      

They call it your human capital or your intellectual property. What you                                                                              /’hjumǝn ’kæpitǝl/                  /intǝl’ektʃuǝl ’prɔpǝrti/      

have to do is to constantly increase your earning ability.                                                                                                               /’kɔnstǝntli in’kris/               /’ɜrniŋ ǝ’biliti/

How to achieve what you want

          /ǝ’tʃiv/

The difference was that the top people have continually learned new skills as

/’difǝrǝns/    

they go through their careers. Like climbing a ladder, every new skill                                                                                                /kǝ’riǝrz/            

increases your ability to get great results. It increases the value of your                                                                                                        /greit ri’zʌlts/

contribution. It increases your ability to earn more money.

/kǝntʃǝ’bjuʃǝn/

→ Bài khóa “Làm thế nào để đạt được các mục tiêu của năm mới và hoàn thành thật tốt trong năm 2017

Một trong những tài sản tài chính giá trị nhất của bạn là năng lực kiếm tiền trong bạn. Đó là nguồn nhân lực hay tài sản trí tuệ mà bạn có. Điều bạn phải làm chính là tăng cường không ngừng khả năng kiếm tiền của mình.

Làm thế nào để bạn đạt được những điều mình muốn?

Điểm khác biệt là những người trong top đầu không ngừng học hỏi các kỹ năng mới khi họ gây dựng sự nghiệp của mình. Cũng giống như trèo lên mỗi bậc thang, mỗi kỹ năng mới sẽ giúp bạn nâng cao khả năng của mình để đạt được các kết quả tốt đẹp. Chúng giúp tăng cường giá trị trong sự đóng góp của bạn. Các kỹ năng giúp tăng cường khả năng kiếm tiền của bạn.

3. Các từ vựng quan trọng

 • most valuable financial assets: những tài sản tài chính giá trị nhất 
 • earning power: năng lực kiếm tiền
 • human capital: nguồn lực con người

 • intellectual property: tài sản trí tuệ

 • constantly increase: tăng trưởng liên tục

 • earning ability: khả năng kiếm tiền

 • difference: sự khác biệt

 • top people: những con người hàng đầu

 • careers: sự nghiệp

 • great results: những kết quả tốt đẹp

 • contribution: sự đóng góp, cống hiến

4. Đặt câu cho các từ vựng quan trọng

“What are the most valuable financial assets of the human beings?

“You need to improve your earning power to have better life”

Human capital is one of the most important assets in every company or organization”

“Examples of intellectual property include music, literature, inventions, and words, phrases, symbols, and designs, etc.”

“The economy in the world is constantly increasing

“You can increase your earning ability to improve your standard of life”

“Your company needs to make difference in your products or services to win”

“You can try your best to be one of the top people in the world”

“Successful people have good habits to achieve success in their lives and careers

“Working hard and being creative will help you get great results

“Your contribution brings many benefits for the company in the long time”

Cơ hội, may mắn luôn tìm đến bạn trong cuộc sống này. Điều quan trọng là bạn cần chuẩn bị sẵn sàng để nắm bắt cho mình những cơ hội quý báu đó. Khi bạn chủ động nắm bắt những cơ hội mà cuộc sống đem lại, thành công sẽ đến với bạn trong cuộc sống, sự nghiệp và học tập.

Thành công và hạnh phúc nằm trong tay bạn. Bạn là người quyết định và làm chủ vận mệnh của mình, chứ không phải ai khác. Nếu muốn học kỹ hơn về cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả, bạn có thể tìm hiểu thêm tại tienganhtongluc.com hoặc trong cuốn sách 9 Chiến lược học tiếng Anh thành công cho người Việt, bạn nhé!