Hãy THỰC HÀNH phát âm & đọc to với những câu tiếng Anh trong video này nhé.

Enjoy and good luck!

Kết nối để THỰC HÀNH tiếng Anh với tôi tại: https://tienganhtongluc.com/rol-practice/

Chương trình phát triển và LÀM CHỦ NĂNG LỰC tiếng Anh NỘI SINH WeLEAD Beginner: https://tienganhtongluc.com/welead-beginner/