Hàng tuần, tôi sẽ tổ chức webinar hướng dẫn những phương pháp học tiếng Anh để giúp bạn nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ quan trọng này. Thời gian: 1-2PM (giờ VN) chiều Chủ nhật hàng tuần.

Dưới đây là link vào webinar (sẽ được cập nhật vào sáng Chủ nhật) 

get on the webinar

Hẹn gặp bạn!

Thân,

Victoria Quỳnh Giang - Một trái tim cho Việt Nam