+) Tham gia 2 tuần Thử thách Phát âm & Đọc to miễn phí tại: https://tienganhtongluc.com/rol-challenge/
+) Tham gia chương trình Huấn luyện tiếng Anh weLEAD: https://tienganhtongluc.com/join-welead/
+) Tham gia CLB THỰC HÀNH Phát âm & Đọc to tiếng Anh trực tiếp ở Hà Nội (ROL Club): https://tienganhtongluc.com/rol-club/
+) Học khóa học miễn phí 4 BƯỚC TỰ HỌC TIẾNG ANH HIỆU QUẢ tại: https://tienganhtongluc.com/4-buoc-tu-hoc-tieng-anh-hieu-qua/