Hãy cùng thực hành Phát âm – Đọc to tiếng Anh với Victoria Quỳnh Giang vào TỐI THỨ 5 hàng tuần từ 8PM – 9.30PM (miễn phí): https://tienganhtongluc.com/rol-club/

Chương trình Huấn luyện tiếng Anh weLEAD: https://tienganhtongluc.com/join-welead/