Sau 24 năm học, tự học và dạy tiếng Anh, tôi tin rằng kỹ năng quan trọng nhất trong tiếng Anh khi bắt đầu (từ con số 0) là PHÁT ÂM & ĐỌC TO.

Nó không chỉ giúp bạn xây dựng vốn tiếng Anh, mà nó còn giúp cho bạn TỰ TIN hơn về bản thân trong quá trình học kỹ năng sống còn này.

Hãy bắt đầu tại: https://tienganhtongluc.com/