Bài tập điền từ vui sau đây sẽ giúp bạn học thêm 25 tục ngữ tiếng Anh dễ nhớ vì chúng có có cụm từ quen thuộc tương đương trong tiếng Việt.

“Idiom” (thành ngữ) và “Proverb” (tục ngữ) tiếng Anh đóng vai trò quan trọng trong văn nói và viết. “Idiom” là những cụm từ cố định, có nghĩa khác với nghĩa đen của cụm từ. Ví dụ, ” to be fed up with” có nghĩa là “quá chán nản với điều gì đó”. “By the skin of your teeth” có nghĩa là “làm điều gì đó suýt thì trượt nhưng cuối cùng vẫn thành công”, như trong câu “She passed the test by the skin of her teeth“.

25 thành ngữ tiếng Anh sau đây đều có câu nói, thành ngữ hoặc tục ngữ tương đương trong tiếng Việt. Dựa vào cụm từ tiếng Anh, bạn hãy đoán xem đó là câu nói hay thành ngữ hoặc tục ngữ nào tương đương trong tiếng Việt và điền vào chỗ trống.

Đây là cách giúp bạn mở rộng vốn từ để giao tiếp tiếng Anh thêm thú vị, hiệu quả hơn. Và tôi nghĩ rằng, đó cũng là 1 cách giúp bạn rèn luyện khả năng Tư duy, sáng tạo, linh hoạt của bạn đó!

Một ví dụ được làm sẵn cho bạn!

Nếu bạn chưa tự tin với câu trả lời của mình, thử đối chiếu với ĐÁP ÁN tại đây.