* We Learn English As Doer (weLEAD)

Dành cho những người có THÁI ĐỘ & KHÁT VỌNG LÀM CHỦ tiếng Anh và KIÊN ĐỊNH THỰC HÀNH để tạo dựng NĂNG LỰC tiếng Anh NỘI SINH


Kết hợp huấn luyện NĂNG LỰC tiếng Anh NỘI SINH và tư duy LÃNH ĐẠO & KHỞI TẠO


Đạt trình độ tương đương IELTS 7.0 – 8.0 sau khi tốt nghiệp weLEAD Communicator


weLEAD được chia thành 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài từ 6-12 tháng. Tất cả Học viên đều phải bắt đầu từ weLEAD Beginner.

1) weLEAD Beginner

2) weLEAD Communicator


Tham gia trọn đời Leaders’ Club để thuyết trình, thảo luận các chủ đề tiếng Anh thực tiễn sau khi tốt nghiệp weLEAD Communicator


Khi bạn SẴN SÀNG, hãy đăng ký HỌC NGAY để HÌNH THÀNH, HOÀN THIỆN và LÀM CHỦ năng lực tiếng Anh của BẠN!


Thông tin chi tiết về 2 giai đoạn Huấn luyện của weLEAD

weLEAD – phát triển NĂNG LỰC tiếng Anh NỘI SINH của bạn!