Chương trình Huấn luyện NĂNG LỰC tiếng Anh NỘI SINH cho người Việt.

Kết hợp huấn luyện NĂNG LỰC tiếng Anh NỘI SINH và tư duy LÃNH ĐẠO & KHỞI TẠO

WeLEAD được chia thành 2 giai đoạn, mỗi giai đoạn kéo dài từ 6-12 tháng. Tất cả Học viên đều phải bắt đầu từ WeLEAD Beginner.
1) WeLEAD Beginner
2A) WeLEAD Executive
2B) WeLEAD IELTS

Khi bạn SẴN SÀNG, hãy đăng ký HỌC NGAY để HÌNH THÀNH, HOÀN THIỆN và LÀM CHỦ năng lực tiếng Anh của BẠN!