Gần đây tôi tạo ra Thử thách 2 tuần Phát âm & Đọc to tiếng Anh và có khoảng 100 người đăng ký tham gia. Kiến thức tôi đã cung cấp khá đủ để giúp cho các bạn tham gia có thể thực hành kỹ năng Phát âm – Đọc to hàng ngày trong 14 ngày.

Tuy vậy chỉ có 4 bạn trong số 100 bạn này post video thực hành. Có 2 bạn post nhiều hơn 1 video trong 4 ngày đầu tiên.

Do vậy tôi có thể tạm kết luận: chúng ta không thiếu những người ham học kiến thức và sở hữu rất nhiều kiến thức trong đầu. Tuy vậy, chỉ dưới 5% là có hành động và dưới 2% hành động kiên trì để biến kiến thức thành kỹ năng và năng lực thực chất.

Con số thống kê trên cũng không khác mấy so với những con số thống kê trên thế giới về sự khác biệt giữa những người đạt thành tựu và những người mơ mộng.

Ai cũng mong muốn thành thạo tiếng Anh. Ai là người hành động liên tục và kiên trì để tạo ra sự thành thạo đó?

Bạn đang cố nhét kiến thức? Hay bạn đang hành động kiên trì mỗi ngày để biến kiến thức thành thói quen và năng lực?

Ai cũng có thể bắt đầu. Nhưng chỉ có 1 số nhỏ kết thúc. Ngựa đường dài mới là ngựa hay.