Kỹ năng làm chủ không phải là do bẩm sinh mà là do sự lựa chọn và rèn luyện mỗi ngày của chúng ta. Nếu ta không làm chủ, thì chỉ còn lựa chọn cuối cùng là làm nạn nhân hoặc nô lệ của hoàn cảnh.

Năng lực làm chủ cũng như bao kỹ năng khác, nó cần sự rèn luyện. Nó cần sự thực hành. Nó cần ta mắc lỗi và học tập từ lỗi lầm. Nó cần sự vượt khó. Nó cần sự kiên trì. Nó cần sự nỗ lực trui rèn. Nó sẽ thử thách bạn đến tận cùng. Nó sẽ đẩy bạn vào nghịch cảnh. Nó sẽ làm bạn rối loạn, thậm chí hoảng loạn. Nó sẽ khiến bạn muốn bỏ cuộc.

Đó là hành trình làm chủ bất kỳ điều gì, bao gồm cả làm chủ kỹ năng tiếng Anh.

Ta đã có toàn bộ những điều kiện cần để làm chủ tiếng Anh như giáo trình, học liệu, phương pháp, các hình thức hướng dẫn online/offline/apps. Điều kiện đủ ở đây là sự thực hành, sự rèn luyện, sự vượt khó của người học. Tôi biết, tôi đang “đẩy trách nhiệm” sang cho bạn, nhưng tôi có gì nói vậy.

Nếu bạn muốn LÀM CHỦ kỹ năng tiếng Anh, hãy chứng tỏ cho tôi thấy cam kết LÀM CHỦ của bạn trong ít nhất 14 ngày liên tục của bạn qua THỬ THÁCH 2 TUẦN Phát âm & Đọc to tiếng Anh. Hãy rèn luyện, tôi sẽ chỉ cho bạn con đường!