Khả năng thích nghi sẽ bắt đầu bằng việc chịu trách nhiệm trước tình huống đó và hiểu được thay đổi là điều cần thiết.

Trong cuốn sách The Oz Principle, các tác giả đã giới thiệu mô hình được coi là “Các bước để chấp nhận trách nhiệm” mà bất kỳ ai cũng có thể áp dụng để cải thiện chỉ số AQ.

Mô hình này bao gồm 4 bước: See It, Own It, Solve It và Do It.

Vậy thực chất của 4 bước này như thế nào?

1. See it (Nhận ra sự thay đổi)

Nhận ra sự thay đổi là điều cần thiết.

Bước này liên quan đến việc đánh giá điều gì khiến bạn cần phải thay đổi (thay đổi là cần thiết), buộc phải sẵn sàng để thay đổi và kiểm soát nó với một thái độ cởi mở và thẳng thắn.

Để nhận ra sự thay đổi, bạn buộc phải đón nhận các góc nhìn của những người khác bằng cách đặt ra các câu hỏi về tình huống đó của bạn. Đồng thời, bạn cũng yêu cầu họ đưa ra các phản hồi tích cực và có tính xây dựng về cách mà bạn dự định sẽ đối phó với sự thay đổi.

Góc nhìn và insight (sự nhìn thấu vào bản chất của sự thay đổi) có thể không phải là điều bạn muốn nghe. Tuy nhiên, toàn tâm toàn ý lắng nghe những điều “khó chấp nhận nhất” là điều rất quan trọng giúp bạn hiểu được cần linh hoạt trong việc thích nghi trước thay đổi như thế nào và bằng cách nào để sự thay đổi đó tạo ra hiệu quả.

2. Own It (Làm chủ sự thay đổi)

Hãy làm chủ tình huống.

Lẽ tự nhiên là nhiều người có xu hướng kháng cự trước sự thay đổi. Bắt buộc bạn phải chịu trách nhiệm trước toàn bộ sự thay đổi có tính cấp bách đó. Đồng thời, hiểu rõ thực tế là bạn đang đối đầu với cả thách thức lẫn thất bại nhưng đừng bao giờ mất tầm nhìn về mục tiêu trong khi điều chỉnh chiến lược và kế hoạch theo sự thay đổi đó.

Bạn buộc phải hành động theo nguyên tắc là tất cả mọi người đã tham gia đều phải chịu trách nhiệm cùng nhau để tạo ra được kết quả tốt nhất bất kể từng cá nhân được nắm giữ trọng trách nhiều hay ít.

3. Solve It (Xử lý sự thay đổi)

Phát triển kế hoạch hành động.

Khi nhận dạng được các giải pháp khả thi để khiến cho quá trình thích nghi được dễ dàng hơn thì bạn cần tiếp tục đặt ra câu hỏi: “Tôi (chúng ta) cần làm gì khác?”

Về bản chất, bạn sẽ tìm ra được câu trả lời cho câu hỏi này tại đúng thời điểm sự thay đổi diễn ra. Nó sẽ phá vỡ những cách truyền tải thông tin thông thường giữa các đội nhóm, giúp các thành viên đột phá hơn với nhiều giải pháp cải tiến và giúp bạn đánh giá được liệu rằng rủi ro sẽ ở mức độ nào.

Khi đặt ra câu hỏi này, điều quan trọng mà bạn cần hiểu đó là “làm gì khác” ở đây thường ám chỉ việc “nghĩ khác biệt” chứ không phải là “làm nhiều hơn nữa”.

4. Do It (Tiến hành sự thay đổi)

Thực thi quá trình thay đổi.

Bước cuối cùng đó là thực thi, bám sát kế hoạch hành động và theo dõi quá trình triển khai của các thành viên trong đội.

Trong toàn bộ quá trình này, lòng tin sẽ được xây dựng. Tuy nhiên, điều quan trọng ở đây đó chính là bạn thực sự phải tin tưởng rằng các thành viên khác sẽ tạo ra kết quả tốt. Thành công đến từ sự chân thành, minh bạch và không đổ lỗi.

(VinaQueens sưu tầm và biên tập)