Hãy thay đổi tư duy dạy tiếng Anh, học tiếng Anh và trải nghiệm tiếng Anh trong nhà trường và tất cả những nơi các em có cơ hội học kỹ năng quan trọng này.

https://player.vimeo.com/video/452244230

Hãy tập trung giúp các em học sinh phát triển thực chất 4 kỹ năng tiếng Anh đầu vào để các em tự tin làm chủ quá trình học tập, rèn luyện và phát triển kỹ năng tiếng Anh. Hãy phá vỡ xiếng xích học tủ, học vẹt, học công thức, học nhồi nhét! Đây là thời điểm! Hãy HÀNH ĐỘNG để THAY ĐỔI!

Thông tin chương trình tiếng Anh thi Đại học (E4U): https://tienganhtongluc.com/join-english-4-university/