Thực hành Phát âm – Đọc to tiếng Anh online (miễn phí)

Hãy cùng thực hành Phát âm – Đọc to tiếng Anh với Victoria Quỳnh Giang vào TỐI THỨ 5 hàng tuần từ 8PM – 9.30PM

Buổi tiếp theo: tối thứ 5 ngày 29.07.2021

Nếu CHƯA đăng ký, hãy điền thông tin vào form dưới đây trước 5PM chiều ngày 29.07.2021 để nhận được link tham gia và tài liệu thực hành qua email bạn đã cung cấp.

Hẹn gặp bạn!