Khóa Học & THỰC HÀNH Phát âm & Đọc to tiếng Anh (trị giá 2 triệu VNĐ) miễn phí cho bạn!

Đăng ký vào form dưới đây để nhận Khóa Học và THỰC HÀNH kỹ năng Phát âm – Đọc to tiếng Anh (trị giá 2 triệu VNĐ)

Tôi sẽ email link tham gia buổi THỰC HÀNH vào TỐI THỨ 5 hàng tuần từ 8PM – 9.30PM qua Zoom. Hẹn gặp bạn!