w. Kỹ năng #5

[text_block style=”style_1.png” align=”left”]

Kỹ năng #5: CHĂM SÓC BẢN THÂN

[/text_block]

[text_block style=”style_1.png” align=”center” font_size=”16″]

CÁC VIDEO VỀ NGHIÊN CỨU CỦA NHỮNG NHÀ KHOA HỌC HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI:

1) Sugar: The Bitter Truth: http://youtu.be/dBnniua6-oM

2) The Secrets of Sugar: http://youtu.be/xDaYa0AB8TQ

3) The Skinny on Obesity: http://youtu.be/h0zD1gj0pXk

[/text_block]