Hãy tham gia 2 tuần THỬ THÁCH Phát âm – Đọc to để bắt tay vào thực hành kỹ năng phiên âm, phát âm, đọc to và post video của bạn!Đây là form đăng ký: https://tienganhtongluc.com/