Chuyên ngành xuất nhập khẩu là một trong những chuyên ngành đòi hỏi tiếng Anh cao. Vì thế, việc tổng hợp các từ chuyên ngành này sẽ giúp bạn cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh phục vụ tốt hơn cho công việc của bạn. Hy vọng những từ vựng này hữu ích đối với bạn.

>> Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xuất nhập khẩu (4)