Chuyên ngành xuất nhập khẩu là một trong những chuyên ngành đòi hỏi khả năng sử dụng tiếng Anh. Vì thế, việc tổng hợp các từ chuyên ngành này sẽ giúp bạn cải thiện vốn từ vựng tiếng Anh phục vụ tốt hơn cho công việc của bạn. Ngoài ra, bạn học được Cách phát âm chuẩn quốc tếcủa mỗi từ vựng trước khi đọc to cả câu hoàn chỉnh.

Vậy nên, hy vọng rằng, qua mỗi bài học về Từ vựng, bạn không chỉ rèn luyện kỹ năng ghi nhớ Từ vựng mà còn thực hành Kỹ năng Phát âm và đọc to tiếng Anh của mình.

Học thêm: Thực hành Phát âm qua Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Xuất nhập khẩu (7)