Trong video này, bạn sẽ học được 5 Cách thức để Là Con Người Tốt Nhất của Bạn. Hy vọng video này sẽ giúp bạn không chỉ học tiếng Anh mà còn xây dựng ngôn từ để Phát triển và Lãnh đạo Bản thân trong cuộc sống và sự nghiệp.

Bài viết & Video về 2 TƯ DUY quyết định sự phát triển của bạn: https://victoriaquynhgiang.com/2-tu-duy-quyet-dinh-su-phat-trien-cua-ban/

Đọc bài viết CON ỐC VÍT tại: https://victoriaquynhgiang.com/con-oc-vit/

Đọc bài viết NHÀ TRƯỜNG ĐỂ LÀM GÌ? tại: https://victoriaquynhgiang.com/nha-truong-de-lam-gi

Cách thức ĐĂNG KÝ HỌC chương trình tiếng Anh thi Đại học (English for University E4U): https://tienganhtongluc.com/join-english-4-university/


PHẦN 1

TỪ ĐIỂN VDICT ONLINE: dùng cho người mới học và cần tìm nghĩa tiếng Việt

TỪ ĐIỂN CAMBRIDGE ONLINE: dùng cho người có khả năng đọc & hiểu tiếng Anh

TOPHONETICS để tra phiên âm cho câu hoặc đoạn văn

Thông tin để trở thành Học viên tiếng Anh weLEAD

Thân,

Victoria Quỳnh GiangMột trái tim cho Việt Nam