Chương trình tiếng Anh weLEAD dành cho ai? Tại sao? Cách thức học

Nội dung chi tiết và cách đăng ký: https://tienganhtongluc.com/join-welead

Hạn đăng ký: ngày 07 tháng 10 năm 2020