Đây là 4 biểu hiện của sự phụ thuộc:

Phụ thuộc vào giáo trình. Chúng ta bị nhồi nhét đủ loại giáo trình của bộ Giáo dục, của Cambridge, của Oxford,... Rồi một số lại kêu ca là giáo trình không tốt, không phù hợp với văn hóa người Việt hoặc cách học của người Việt. Giáo trình trong nước thì chê, nhưng giáo trình nước ngoài lại than đắt! Mà đắt thật, một cuốn giáo trình có thể lên đến vài trăm ngàn đồng cho 1 cuốn mỏng tang.
Phụ thuộc vào thầy/cô, dù online hay offline. Thầy/cô đá đít hoặc bắt ép thì học chống đối. Không thì thôi. Mục đích của việc học là trả bài cho thầy/cô, làm vui lòng thầy/cô. Rồi học xong là chữ thầy/cô là trả lại gần hết. Người học thì đếm giờ cho hết lớp để còn được tự do làm việc mình thích. Người dạy thì cố mà dạy cho hết giờ để nhận thù lao cho những giờ dạy này. Việc học được coi như sự giao dịch giữa người dạy và người học. Ngoài những giờ giao dịch đó, người dạy hết trách nhiệm, và người học chỉ hiểu rằng mình đang tham gia một khóa học tiếng Anh. Hết khóa học, hết đóng tiền là hết học…
Phụ thuộc vào Internet hoặc ứng dụng (apps). Đây là phương pháp khá hiệu quả trong việc lặp đi lặp lại như một “con vẹt”. Khi buông ra, người học lại vẫn lặp lại những lỗi mang tính chất hệ thống trước đây.
Phụ thuộc vào trung tâm Anh ngữ. Thầy Tây, thầy Ta đủ cả. Nhưng phần lớn người học bị phụ thuộc vào thầy cô và giáo trình ở những trung tâm này. Việc học và dạy vẫn mang nặng tính hình thức, chạy theo thành tích ngắn hạn.
Với người lớn, khi học tiếng Anh lại chỉ mau mau học giao tiếp. Tuy vậy, cách hiểu về giao tiếp của họ chỉ là Nghe và Nói. Và họ dựa vào những câu giao tiếp có sẵn để học thuộc tùy vào chủ đề. Kỹ năng Nghe thì loáng thoáng vì tiếp tục, người học lại dựa vào sự học vẹt những tài liệu được cho sẵn.

Với người lớn, khi học tiếng Anh lại chỉ mau mau học giao tiếp. Tuy vậy, cách hiểu về giao tiếp của họ chỉ là Nghe và Nói. Và họ dựa vào những câu giao tiếp có sẵn để học thuộc tùy vào chủ đề. Kỹ năng Nghe thì loáng thoáng vì tiếp tục, người học lại dựa vào sự học vẹt những tài liệu được cho sẵn.


Nhưng để giao tiếp tiếng Anh hiệu quả, điều đầu tiên là phải biết cách PHÁT ÂM tiếng Anh cho chuẩn với trọng âm, phụ âm cuốiSau đó cần phải nắm chắc cách viết câu tiếng Anh cho chuẩn cấu trúc câu.


Chỉ và chỉ khi người học phát âm rõ ràng, rành rọt các từ tiếng Anh và hiểu kỹ cách viết câu chuẩn, lúc đấy họ mới có thể Nghe và Nói tiếng Anh cơ bản được.


Khi phụ thuộc, người học trở thành nô lệ của hệ thống, thành nguồn tài nguyên để hệ thống khai thác triệt để.


Ta phải thoát khỏi những sự phụ thuộc này. Ta phải ĐỘC LẬP trong việc học tiếng Anh. Muốn độc lập, ta phải LÀM CHỦ kỹ năng tự học tiếng Anh. Và để LÀM CHỦ tiếng Anh, ta cần tạo thời gian và không gian để phát triển thói quen tự học tiếng Anh hiệu quả.


Hãy để tôi giúp bạn LÀM CHỦ kỹ năng Phát âm tiếng Anh trong Hành trình LÀM CHỦ tiếng Anh GIAO TIẾP.

Tiếng Anh Tổng Lực

Cùng Bạn LÀM CHỦ tiếng Anh GIAO TIẾP.

Free Download

3 Proven Growth Strategies for Elite Coaches

Enter your name and email to download this free guide

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close