• BẠN quyết tâm phải có kỹ năng tiếng Anh lưu loát trong 12 tháng tới?
  • Bạn mong muốn dùng tiếng Anh để phát triển và làm chủ cuộc đời?

Hãy cho phép tôi được đồng hành với bạn để tạo lập kỹ năng tiếng Anh. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng những hành động nhỏ và bắt đầu ngay bây giờ!

Hãy cho tôi biết thêm về bạn và khả năng tiếng Anh hiện tại của bạn bằng cách trả lời những câu hỏi trong Hồ sơ LEADer dưới đây.

Tôi sẽ thảo luận và định hướng cho bạn về bước đi tiếp theo trong Webinar for LEADers vào 19h30 (giờ VN) ngày 04, 14 và 24 hàng tháng cùng với cộng đồng LEADers (trừ nghỉ Lễ Tết)

Chú ý: Bạn sẽ nhận được email mời tham gia Webinar for LEADers khi và chỉ khi bạn hoàn thành Hồ sơ LEADer một cách chất lượng và đầy đủ nhất.